Usługi

Instalacje elektryczne
Wykonujemy instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, biurowych oraz przemysłowych, przyłącza elektryczne,  modernizacje układów zasilania budynków oraz stacji elektroenergetycznych.

 

Kompensacja mocy biernej
Na podstawie pomiaru jakości zasilania dobieramy kompensację mocy biernej dla danego zakładu produkcyjnego, dzięki czemu opłaty za pobieraną energię elektryczną ulegają znacznym obniżeniom. Zajmujemy się doborem oraz montażem urządzeń kompensujących moc bierną. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem producenta baterii Twelve Electric.

 

Instalacje i pomiary odgromowe
Przed sezonem burzowym warto sprawdzić stan instalacji odgromowej na swoim budynku mieszkalnym, gospodarczym. Wykonujemy pomiary okresowe instalacji odgromowej oraz wystawiamy zaświadczenia o stanie instalacji które są honorowane przez ubezpieczycieli. Uziemienia wykonujemy metodą pogrążania prętów w głąb ziemi. Instalację odgromową na dachu wykonujemy najczęściej za pomocą drutu aluminiowego.

 

Fotowoltaika
Energię Słońca można efektywnie wykorzystywać do otrzymywania ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej. Istnieje wiele możliwości, które pozwalają na duże oszczędności w stosunku do powszechnych konwencjonalnych źródeł energii oraz nie powodują zanieczyszczenia środowiska. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem wykorzystania promieniowania słonecznego są zestawy solarne oparte o panele fotowoltaiczne. Oferujemy dobór i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej dla budynków mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych.

 

Badanie odbiorcze kabli, transformatorów, stacji i sieci SN/nn/

Wykonujemy kompleksowe pomiary odbiorcze stacji SN/nn
– próba napięciowa kabli SN
– próba napięciowa rozdzielnicy SN
– pomiary izolacji oszynowania rozdzielnicy nn
– napięcia rażenia dotykowe i krokowe
– pomiary uziemienia
– pomiary izolacji i obciążalności przekładników SN, nn
– pomiary izolacji i rezystancji uzwojeń transformatorów
– wykonywanie głowic muf kablowych SN/nn
– Pomiary napięć rażenia dotykowego i krokowego
– Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
– Pomiary natężenia oświetlenia
– Pomiary elektronarzędzi

 

Badanie jakości zasilania z wykorzystaniem analizy widmowej
Na podstawie pomiarów przeprowadzonych rejestratorem wielkości elektrycznych możemy stworzyć profil mocy badanego obiektu, określimy ilość i jakość pobieranej energii, oraz wychwycimy wszelkie stany nietypowe sieci elektrycznej w obiekcie.

 

Dobór taryf i kontrola współczynnika mocy

 

Nadzór budowlany i kierowanie robotami elektrycznymi w zakresie instalacji i sieci elektrycznych
Posiadamy Uprawnienia Budowlane do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Doradztwo techniczne w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych

 

Termowizja urządzeń energetycznych
Kamera termowizyjna pomaga w szybkim i skutecznym lokalizowaniu usterek urządzeń elektroenergetycznych. Lokalizacja uszkodzenia wykonywana jest pod obciążeniem danego urządzenia.

 

Termowizja budynków
Kamera termowizyjna pomaga w szybkim i skutecznym lokalizowaniu miejsc w budynku gdzie ucieka ciepło. Za pomocą termowizji sprawdzimy jakość wykonania ocieplenia budynku, jakość obsadzenia okien i drzwi oraz wykonania ocieplenia poddasza.

 

Wynajem podnośnika koszowego samobieżnego
Samobieżny elektryczny podnośnik koszowy przeznaczony do prac w halach przemysłowych. Wysokość podnoszenia platformy – 8m, wysokość robocza – 10m, wysięg boczny – 3m.

 

Wynajem rozdzielni budowlanych
Każdy plac budowy, impreza plenerowa, festyn nie obędzie się bez zasilanie w energię elektryczną. Oferujemy wynajem rozdzielni budowlanych różnego typu – wolnostojących fundamentowych i przenośnych. Każda wyposażona jest w gniazda 230V oraz gniazda 400V, wyłączniki różnicowo-prądowe i nadprądowe. Dysponujemy również przedłużaczami siłowymi 400V o różnych przekrojach oraz długościach